WSKM Konin Pierwsze studia magisterskie w Koninie
alt

alt

 

 
alt

DOTARLIŚMY DO LAS VEGAS

P. dr Błażej Balewski w czerwcu br., został recenzentem International Journal of Social Work Macrothink Institute 5348 Vegas Dr.#825, Las Vegas, Nevada 89108 Unted States.

Aktualnie recenzowana jest Pana Doktora praca naukowa dot. problematyki miejsca niepełnosprawnych kobiet na lokalnych rynkach pracy.

Korzystając z okazji wspólnie z Panem Dziekanem zapraszamy wszystkich do lektury najnowszych publikacji zamieszczanych w renomowanych światowych periodykach.


 
alt

ABSOLUTORIUM 2015

alt

 
alt

NAWIĄZANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie nawiązała współpracę z Wołyńskim Instytutem im. Wacława Lipińskiego Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Łucku. Uczelnie postanawiają podjąć współpracę w zakresie kształcenia studentów.

pobierz

 
alt

KOLEJNY SUKCES WYDAWNICZY PRACOWNIKÓW UCZELNI

W Journal of US-China Public Administration (ISSN1548-6591, USA), wydawnictwie z segementu B ERiH, opublikowano kolejne publikacje pracowników naszej Uczelni. Komitet redakcyjny w/w renemowanego periodyka bardzo pozytywnie ocenił następujące prace:

  • Balewski B., Franaszek M., Multiculturalism as One of the Primary Determinants of Growth, (współautor),. Journal  of US-China Public Administration, ISSN 1548-6591, issue of February 2015, Volume 12, Number 2, Serial Number 112, 144-152  
  • Balewski B., Economic Barriers and Determinants of Employment Rate Changes in the Eastern Wielkopolska Region” is accepted for publication by the Journal of US-China Public Administration (ISSN 1548-6591, USA
  • Balewski B., The Knowledge of Local Labour Market as a Determinant of Anti Unemployment Counteraction ” is accepted for publication by the Journal of US-China Public Administration (ISSN 1548-6591, USA.

Wszystkich zainteresowanych poznaniem aspektów wpływu multikulturalizmu na rozwój wschodniej Wielkopolski oraz problematyki z zakresu przeciwdziałania bezrobociu na lokalnych rynkach pracy, zapraszamy do lektury w/w artykułów. 

pobierz artykuł

 
alt

POZNAJEMY DETERMINANTY ROWOJU WSCHODNIEJ WIELKOPOLSKI

Grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania WSKM w Koninie pod kierownictwem Dziekana Wydziału p. dra Błażeja Balewskiego wspólnie z grupą studentów kierunku Ekonomia, aktywnie realizuje założenia wewnątrzuczelnianego projektu badawczego pt. „Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej Wielkopolski w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie
XX
wieku”

W wyniku ich dotychczasowych działań m.in., opisano szczegółowo istotę rozwoju według poszczególnych szkół ekonomicznych oraz wskazano wieloelementowy zbiór determinant tego zjawiska.

Efekty pracy zostaną zaprezentowane w kolejnym Zeszycie Naukowym Wydziału. Do publikacji zostaną włączone zarówno opracowania kadry dydaktycznej jak i najlepsze prace Studentów. Do tych ostatnich zaliczają się m.in. eseje p. Beaty Kępary i p. Adriana Kierzkowskiego.


 
   
 
alt
KU SZKOLE EKONOMICZNEJ - ZESZYT NAUKOWY NR 2
    

 

  Pierwszy rok prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie charakteryzował się ożywioną współpracą ze środowiskiem organizacji  biznesowych i instytucjami publicznymi oraz aktywną działalnością badawczą wielu pracowników i studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania WSKM.

Scan 
Więcej…
 
alt
PRZYJAZNA UCZELNIA - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
    

 

     Październik to miesiąc inauguracji. Wyższa Szkoła  Menedżerskich w Koninie rozpoczęła nowy rok akademicki 2014/2015.


 alt
Więcej…
 
alt
II EDYCJA NOWE STUDIA NOWE PERSPEKTYWY na rok akademicki 2014/2015
    

 

     Zapraszamy na drugą edycję studiów podyplomowych Nowe Studia Nowe Perspektywy


 alt
Więcej…
 
alt
Rozwój kadry akademickiej
 
 

Pierwsze podjęcie studiów doktorancich absolwentki WSKM w Koninie p. mgr Anny Giszczyńskiej,  oferta współpracy naukowej w charakterze recenzentów zgłoszona dla PT dra Andrzeja Janowskiego i dra Błażeja Balewskiego przez ”Journal of US-China Public Administration"

 
 
Więcej…
 
alt
ABSOLUTORIUM rok akademicki 2013/2014
    

 

Pierwszy etap studiów mają za sobą uczniowie Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie. W dniu 05.07.2014r. w KD Oskard odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu uczelni, podczas którego wręczono świeżo upieczonym absolwentom absolutoryjne.


 alt
Więcej…
 
alt
Złota Odznaka Honorowa NOT dla dr inż. Elżbiety Niewiedział

W dniu 9 maja 2014 r w Baranowie k. Poznania odbyła się  uroczystość jubileuszowa z okazji 95-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wielkopolsce  (założonego 7 czerwca 1919).
Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie  Złotej  Odznaki Honorowej NOT dr inż. Elżbiecie Niewiedział, której wyróżnienie to przyznano za działalność jako przedstawiciela Oddziału Poznańskiego  SEP w Komitecie Naukowo-Technicznym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ds. Gospodarki Energetycznej. Odznaczona, adiunkt Wydziału Energetyki WSKM w Koninie, pełni funkcję członka Prezydium tegoż Komitetu.
 
Adiunkt Wydziału Energetyki WSKM w Koninie we władzach  Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Elektryków Polskich,  wybrano nowe władze SEP na kadencję 2014-2020.  Pragniemy poinformować,  że dr inż. Ryszard Niewiedział,  adiunkt Wydziału Energetyki WSKM w Koninie,  został ponownie wybrany na Wiceprezesa ds. naukowo-technicznych Oddziału Poznańskiego SEP na kadencję 2014 - 2018.
 
 
 

 alt

Światowy Dzień Ziemi 2014

29 kwietnia Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina  w Żychlinie organizowali powiatowe obchody Światowego Dnia Ziemi 2014. Tegoroczna impreza oświatowa ze względu na swoją wysoką wartość merytoryczną i programową,  została objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
alt
 

 

Więcej…
 

alt

Druga Globalna Wirtualna Konferencja 2014

(GV-CONF 2014)

Goce Delchev University Macedonia & THOMSON Ltd. Slovakia

Kwiecień 7-11, 2014

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4